PROJEKT REZIDENCE HRADIŠŤSKÁ

Nové byty na Slovanech

REZIDENCE  HRADIŠŤSKÁ – NOVÉ BYTY NA PLZEŇSKÝCH SLOVANECH

Nový bytový dům REZIDENCE HRADIŠŤKÁ vznikne na místě stávají proluky v Hradišťské ulici. Stavba bude zahájena v dubnu 2020 a dokončena v říjnu 2021.

Projekt bude realizován na pozemcích p.p.č. 1679/1 a p.p.č. 1680, které jsou ve vlastnictví společnosti Rezidence Hradišťská s.r.o.

Realizací tohoto projektu vznikne pěti podlažních bytový dům o osmi bytových jednotkách a 10 podzemních krytých garážových stání a osobní výtah.

Záměr a především rozsah zastavění proluky v ulici Hradišťská byl od samého začátku konzultován na úrovni Magistrátu města Plzně, vypracovaná studie od Ing. arch. Černého řeší zastavěnost proluky a podlažnost nového domu v souladu s platným územním plánem. Studie nového bytového domu byla projednána Magistrátem města Plzně odborem Stavebně správním a odsouhlasena 21.9.2017. Schválení stavebního záměru nabylo právní moci dne 10.9.2019..

Rezidence Hradištská
×
SPECIÁLNÍ NABÍDKA
refico-financni-poradenstvi-specialni-nabidka